sOBRE IAMCP

IAMCP.png

SOBRE IAMCP

A International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP) é unha organización sen ánimo de lucro orientada á creación de redes de negocios no ecosistema de Partners de Microsoft con máis de 100 capítulos en 40 países en todo o mundo. Os membros da IAMCP representan a voz independente da comunidade de Partners de Microsoft.

 

IAMCP España nace co obxectivo de converterse nunha canle de comunicación directa entre as empresas que traballan no ecosistema Microsoft e o fabricante. Trátase dun órgano independente de Microsoft, capacitado para tomar decisións e emprender accións de colaboración con diferentes actores da industria de tecnoloxía.

 

Fundado en 2008, o capítulo español da IAMCP conta actualmente con máis de 120 empresas asociadas que representan 24 000 empregos e alcanzan os 3000 millóns de euros de facturación conxunta. O 80 % dos nosos asociados son Pemes que operan dentro do territorio nacional, mentres que o 20 % restante está formado por multinacionais con sede en España.

CARTA DO PRESIDENTE

A pandemia provocada polo COVID-19 está impactando de xeito máis profundo e rápido do que ninguén puidera imaxinar na saúde das persoas, a vida das familias e a actividade das empresas.

A recomendación do goberno español de establecer medios de teletraballo para permitir a continuidade das operacións das empresas e, ao mesmo tempo, garantir o illamento dos traballadores para evitar a extensión da enfermidade, supón un importante reto para moitas organizacións.

A pandemia provocada polo COVID-19 está impactando de xeito máis profundo e rápido do que ninguén puidera imaxinar na saúde das persoas, a vida das familias e a actividade das empresas.

A recomendación do goberno español de establecer medios de teletraballo para permitir a continuidade das operacións das empresas e, ao mesmo tempo, garantir o illamento dos traballadores para evitar a extensión da enfermidade, supón un importante reto para moitas organizacións.

Desde a IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) unha organización sen ánimo de lucro que conta con 3000 asociados a nivel mundial e máis de 120 empresas asociadas en España, queremos axudar a empresas, centros educativos e administracións locais a habilitar medios de traballo remoto que permitan a continuidade das operacións sen risco e coa máxima produtividade.

Somos conscientes de que moitas organizacións non teñen a infraestrutura para o traballo remoto ou se a teñen, fáltalles coñecemento e experiencia sobre como traballar dunha forma colaborativa, eficaz e eficiente desde a casa.

Os nosos asociados, e máis amplamente o sector de provedores de servizos tecnolóxicos, poden axudar a moitas pemes, a empresas medianas, ao sector educativo e ao sector público a aplicar e usar ferramentas de traballo flexible.

TodosDesdeCasa.es nace co obxectivo de conectar oferta e demanda baixo un prisma solidario, ofrecendo solucións, recursos e ferramentas en condicións especiais. Un exemplo destes servizos é a oferta de catro horas de asesoría gratuíta en forma de consultoría, formación ou outros servizos, que as empresas da IAMCP están a ofrecer.

Cando venzamos o COVID-19 teremos gañado moitas cousas como sociedade. Unha poboación que disporá das ferramentas tecnolóxicas para traballar desde a casa, uns directivos que saberán como xestionar equipos remotos e unhas empresas que estarán a traballar desde a nube. Todo isto nos levará a unha mellor conciliación entre vida profesional e persoal e ademais fará as nosas empresas máis competitivas cunhas infraestruturas máis modernas.

Estou convencido de que desta crise sairemos todos fortalecidos.

Michiel van Vliet

Presidente IAMCP España