QUERES COLABORAR?

Esta iniciativa está aberta a calquera empresa ou particular que poida ofrecer de forma solidaria coñecementos, servizos ou recursos destinados a facilitar a implantación de solucións de teletraballo e colaboración remota.

COMO PODES AXUDAR?

SON UNHA EMPRESA

A empresa colaboradora debe ter un perfil tecnolóxico ou formativo relacionado coas ferramentas de colaboración, redes sociais ou dispositivos destinados o traballo en remoto. Os bens e servizos ofrecidos deberán ser gratuitos o ter un custo excepcionalmente baixo en relación co seu custo habitual.

SON UN PARTICULAR

Si eres un particular y tienes conocimientos en alguna de las áreas relacionadas con el trabajo en remoto, puedes colaborar de manera totalmente desinteresada moderando nuestros foros o resolviendo dudas directamente con las empresas que lo soliciten, vía web o por teléfono.